ZaBaT - Zagrebačka badmintonska turneja

  • U ljestvici se evidentira zadnjih 9 glavnih turnira na kojima je održana A kategorija natjecanja u određenoj konkurenciji
  • Također se evidentiraju svi turniri nižeg ranga održani između prvog i zadnjeg glavnog turnira u bodovanju (satelitski turniri, turniri na kojima nijje održana A kategorija)
  • Vode se samo turniri od čijeg je datuma održavanja prošlo najviše 2 godine (ako se kriterij 9 trurnira ispuni u manje od 2 godine, onda se rezultati brišu i ranije)
  • Za rang se računa prosjek najboljih 6 rezultata
  • Ako natjecatelj nema 6 rezultata, računa se prosjek svih rezultata korigiran s faktorom (faktor se uvećava za 0.1 za svaki turnir manje od 6, ako je odigran samo 1 turnir faktor je 1.5, a ako je odigrano 5 turnira faktor će biti 1.1)